OBĚD

Guillaume Apollinaire, překlad Adolf Kroupa

Je tu jen matka se dvěma syny

   U kulatého stolu

   Všude záplava slunce

Za židlí kde usedá matka

   Je otevřené okno

   Ve slunci se třpytí

Výběžky pobřeží se stinným listím sosen a oliv

   A ještě blíže vily s červení střech sosen a oliv - OBĚD

S červení střech z nichž kouří komíny

   Je chvíle oběda

   Všude záplava slunce

Na blyštivě hladký plastový ubrus

   Hbitá služtička staví

   Kouřící mísu

   Jídlo nízký požitek není

   Jídlo nízký požitek není

A všichni lidé měli by míti dost chleba

Matka a synové jedí a hovoří

Radostné zpěvy doprovázejí oběd

Veselé řinčení vidliček o talíře

I jasný cinkot křišťálů sklínek

Oknem se nesou zpěvy ptáků

   V citrónících

   A z kuchyně line se

Ostrá písnička másla na ohni

Paprsek protíná sklenici vína s vodou

Jaký krásný rubín vytváří rudé víno a slunce

   Když je hlad ukojen

   Veselé voňavé plody

   Zakončí oběd

Pak Všichni radostně vstávají a velebí život a OBĚD

Nijak Nikdo necítí ošklivost ke hmotě

Vědí že jídla jsou krásná a posvátná

   A uchovávají lidský rod

plánované koncerty.vykonané koncerty.historie.o kapele.CD0.CD1.CD2.CD3.návštěvní kniha