HLUBOKO V LESÍCH

Petr Kotouš

Hluboko v lesích

jsou mělké jámy

na které z kopců

hlína se snáší

 

A pod tou hlínou

jsou trosky strojů

které se dříve

oblohou nesly

 

Uvnitř těch strojů

piloti mrtví

jak rovní s rovným

hovoří s uhlím

 

Pahýly prstů

svírají skříňky

černé jak láska

u zadních dveří

 

Přání a touha

tisíce chlapců

skrývá se v skříňkách

drobných jak vesmír

 

V každé té skříňce

smutné jak štěstí

.....

.....

 

Až se mě zeptáš

proč jsem tak smutný

řeknu že v lesích

jsou mělké jámy

 

V těch mělkých jámách

piloti mrtví

skrývají všechno

co chci ti říct

plánované koncerty.vykonané koncerty.historie.o kapele.CD0.CD1.CD2.CD3.návštěvní kniha